Balladyna – zadania powtórkowe i egzaminacyjne

7,00 

Opis

Zadania powtórkowe przed egzaminem ósmoklasisty na bazie “Balladyny” Juliusza Słowackiego mają charakter przekrojowy, obejmują czytanie ze zrozumieniem, argumentację, odwołanie się do treści całego utworu, części zdania i części mowy, korzystanie ze słownika, formanty, związki frazeologiczne, środki stylistyczne, poprawną odmianę wyrazów, zaproszenie, dwa tematy wypracowania do wyboru; całość to 23 zadania – zamknięte i otwarte, w tym krótka i długa forma wypowiedzi; klucz dla nauczyciela.