DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

25,00 

Opis

Skrypt sporządzony w formacie edytowalnym, zawiera następujące zagadnienia opisane w sposób przystępny dla uczniów:

1. Akta osobowe pracowników.

2. Definicje: Faktura proforma,  Ryczałt, REGON, PESEL, CEIDG, KRS, Lista płac, PKD, Popyt, Podaż.

3.  Czym jest i co oznacza w prawie podatkowym, jakie informacje zawierają: PIT – CIT, NIP, VAT.

4. Czym Jest świadectwo pracy i co zwiera.

5. Czym są karta płatnicza, polecenie przelewu, przekaz pocztowy.

6.  Czym są przychód, dochód, obrót.

7. Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy.

8. Dokumenty księgowe (jakie są i w ilu egzemplarzach się je wystawia).

9.  Dokumenty księgowe oraz zasady ich sporządzania.

10. Formy prowadzenia ewidencji gospodarczej.

11. Jak długo przedsiębiorca przechowuje dokumentację podatkową.

12. Jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej.

13. Podatki ich podziały i rodzaje.

14.  Prawidłowe  adresowanie kopert, prawidłowy układ oficjalnych pism.

15. Rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

16. Składki ZUS, rodzaje, terminy płatności.

17. Zakładanie działalności gospodarczej(czynności wykonywane podczas zakładania działalności i ich kolejność).

18. Ćwiczenia.