Klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem

30,00 

Opis

Prezentacja multimedialna (97 slajdów) w formacie edytowalnym, zawiera następujące zagadnienia opisane w sposób przystępny dla studentów/uczniów:

 

 • Kryteria klasyfikacji kosztów
 • Kategorie kosztów
 • Klasyfikacja kosztów do wyceny zapasów i pomiaru zysku
 • Rodzaje działalności
 • Układ rodzajowy kosztów
 • Układ kalkulacyjny kosztów
 • Koszty bezpośrednie
 • Koszty pośrednie
 • Typowy zakres pozycji kalkulacyjnych kosztów jest następujący:
 • Klasyfikacja kosztów do celów decyzyjnych
 • Koszty stałe i zmienne
 • Klasyfikacja kosztów do celów kontroli
 • Rachunek kosztów
 • Zadania rachunku kosztów
 • Kalkulacja kosztów
 • Kalkulacja w podziale na czas sporządzenia
 • Kalkulacja wstępna, Kalkulacja ofertowa, Kalkulacja planowa, Kalkulacja normatywna, Kalkulacja operatywna, Kalkulacja wynikowa, Kalkulacja doliczeniowa, Kalkulacja podziałowa, Kalkulacja fazowa.
 • Podatek VAT

Na slajdach zawarte są wyczerpujące opisy oraz dużo ćwiczeń, zadań wraz z rozwiązaniami.