Pakiet prezentacja + konspekt – podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

30,00 

Opis

Prezentacja multimedialna w formacie edytowalnym, zawiera następujące zagadnienia opisane w sposób przystępny dla studentów/uczniów:

 

Opisy i porównania poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej.

Porównanie podatków dochodowych.

Porównanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Druk bilansu, faktury, wzór adresowania korespondencji, druki  pism firmowych.

Zdjęcia poglądowe akt osobowych, strony CIDG, wpisu do rejestru działalności gospodarczej.

Stopy procentowe składek ZUS.

 

Skrypt zawiera następujące tematy:

1.               Co to jest podatek od nieruchomości?

2.               Czym jest Polska Klasyfikacja Działalności PKD?

3.               Czym jest w rachunkowości bilans i z czego się składa.

4.               Definicje: Bessa, Deflacja, Dumping, Dywidenda, Działalność usługowa, Embargo, Fundacja, Gospodarka planowa, Gospodarka rynkowa, Hossa, Inflacja, Konkurencja, Korporacja, Kurs walutowy, Monopol, Podatek dochodowy, Środki pracy, Spółdzielnia, Strata, System podatkowy, Wolny rynek, Zysk.

5.               Jaki kodeks reguluje ustawowo prawo gospodarcze?

6.               Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców.

7.               Kto dokonuje poboru składki na Fundusz Pracy.

8.               Prawa konsumentów.

9.               Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

10.            Podział przedsiębiorstw ze względu na liczbę pracowników.

11.            Rodzaje spółek i różnice między nim.

12.            Rodzaje umów cywilnoprawnych.

13.            Skrót PKB w ekonomii

14.            Ćwiczenia.